Minska kostnaderna för en begravning

Spara pengar på en begravning

Att spara pengar på en begravning låter nästan som ett tabubelagt ämne, men faktum är att en begravning kostar i snitt 27 000 kronor och detta kan vara en summa pengar som är svår att skrapa fram. Dessutom kanske den avlidna hade föredragit att ha en enklare begravning och att de efterlevande hade använt pengarna till något annat istället. Det bästa är naturligtvis att tala med sina nära och kära och se vad de skulle vilja ha, åtminstone i de fall där det är möjligt, såsom med mycket gamla eller sjuka människor.

Man bör kunna få en enkel begravning för runt 5 000 kronor, men man måste tänka på att det ibland tillkommer andra avgifter, såsom gravsten, annonsering och juridiska moment, exempelvis bouppteckning och arvskifte. Kostnaderna för en del av dessa kan dock också minskas om man till exempel väljer en enklare gravsten, istället för en mycket elegant. Om det är i Stockholm kan till exempel begravningsbyrå Järnfälla passa, speciellt om det rör sig om en begravning runt Jakobsberg.

Vem betalar begravningen? Tänk på att de efterlevande inte behöver betala hela begravningen själv. Alla som är folkbokförda och betalar skatt i Sverige betalar en begravningsavgift, som täcker delar av vad en begravning kostar, oberoende av vilket religiöst samfund man tillhör. Detta är saker som bisättningslokal (där den döde förvaras fram till begravningen), transport från bisättningslokalen till gravsättning (öppnande av grav, återfyllande och iordningställande efter gravsättning), bårtäcke, gravsättning, gravplats eller plats i minneslund i 25 år och kremering. Om den avlidne var medlem i Svenska Kyrkan ingår också en begravningsgudstjänst enligt Svenska Kyrkans ordning och kistbärare. Kom också ihåg att dödsboet betalar en stor del av kostnaderna, nämligen kistan, urnan, transporten till bisättningslokalen och eventuella andra transporter, eventuella andra kistdekorationen än bårtäcke, musik, minnesstund, annonsering, begravningsbyråns arvode och gravvård. Du kan till exempel ta hjälp och få råd av begravningsbyrå Nacka med detta, speciellt om du bor runt Stockholm.

Det som avgör hur dyr en begravning blir, eller hur mycket pengar man kan spara på den, är framförallt priset på kistan, antalet och längden på transporterna, hemförsamlingens kostnader, om den avlidne var medlem i Svenska Kyrkan eller inte, om begravningen ska hållas på ett annat ställe än i hemförsamlingen, dödsannonsens utformning och antalet tidningar den sätts in i, inhyrda musiker och antalet gäster som bjuds in till minnesstunden med mat och andra kringliggande kostnader.

En kostnad som man kanske inte tänker på är begravningsbyråns arvode, som kan nå uppemot 15 000 kronor, men idag finns det många sådana tjänster på nätet, vilket drar ner kostnaderna radikalt. Detta kan verkligen vara värt att kolla och jämföra mellan olika byråer. Överlag kan sägas att det verkligen är värt att jämföra priser på de olika elementen som behöver bekostas inför en begravning. Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna är det nämligen beställaren som behöver betala, så det gäller att pengarna finns tillgängliga. Om det inte finns några tillgångar i dödsboet kan man visserligen söka begravningshjälp från kommunen, men de ger oftast bara upp till ett halvt basbelopp i bidrag, så det gäller att se inom vilka områden som kostnaderna kan hållas nere.